kategorie

Likvidace IT

Technologický pokrok a rozvoj lidské společnosti má významný dopad na životní prostředí. V současnosti je nejrychleji rostoucím druhem odpadu elektroodpad, který roste 3xrychleji než běžný komunální odpad. Vysloužilé elektrospotřebiče obsahují na jedné straně cenné materiály, na druhé straně látky poškozující životní prostředí a zdraví člověka. Proto je dle zákona o odpadech již od poloviny roku 2005 zakázáno vyhazovat vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na směsný komunální odpad. Zodpovědný přístup nás všech hraje v celém systému sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů nejduležitější roli.

Zajišťujeme ve spolupráci firmou s Rema Systém a.s., recyklaci výpočetní a telekomunikační techniky (počítače a jejich příslušenství, notebooky, monitory, tiskárny, telefony, baterie a další ... ), dále ekologickou likvidaci vysloužilých elektrozařízení (lednice, mrazáky, TV, mikrovlné trouby, el.nářadí a další...) .