Pronájem tiskových zařízení

Žádné investiční náklady, pouze smluvní platby.
Prodloužení záruky (záruka po celou dobu trvání smlouvy).
Kompletní servis - dodávka tonerů, servisních služeb, náhradních dílů bez dalších nákladů.
Garantovaná cena za jednotku, vše můžete dát ihned do nákladů.

Dodávka papíru přímo k zákazníkovi.
Jeden krát za smluvené období (kvartálně), dojde na základě skutečného stavu počítadel k vyúčtování vytištěných stran.
Smlouvy dle dohody a potřeb zákazníka.